Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Visar alla artiklar kopplade till Sammanhållen Stad

  • 3D-verktyget Min Stad visualiserar stadsutvecklingen

    Ett klotterplank för göteborgarna. Så beskriver Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret, webbaserade Min Stad där besökaren kan debattera förändringar i staden – och föreslå egna. Mobilappen Min Stad fungerar som ett komplement där det också går att dela med sig av berättelser från favoritplatser i Göteborg.
  • Salviaterassen i Gårdsten

    Salviaterassen i Östra Gårdsten knyter an till de ursprungliga flerbostadshusen med en stor trappa i söderläge. Området, som byggdes 2005, ligger direkt integrerat i den gamla byggda strukturen, både när det gäller rörelsestruktur och formspråk hos husen. Dessutom ger det nya området en bostadstyp och upplåtelseform som kompletterar de äldre husen.
  • Vända entréer i Gårdsten

    När Gårdsten planerades betraktades gården som entrémiljö. Men effekten blev att området upplevdes som avvisande av den som mötte det utifrån - så när Gårdsten byggdes om vändes entréerna utåt. Det skapar en direktkontakt med besökaren och signalerar att stadsdelen hänger ihop med andra områden.