Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

  • Vems trygghet kring Järntorget?

    För att skapa trygghet måste man se platsen ur så många olika gruppers perspektiv som möjligt. Alla ska ha möjlighet att använda det offentliga rummet – och då går det inte att bortse från underprivilegierade grupper som ungdomar och socialt utsatta.
  • Höjda hyror och gentrifiering i Berlin

    Under sommaren 2011 samlas människor till demonstrationer mot kraftigt ökade hyror i Berlin. Vanja Larberg funderar på om förändringarna är ett resultat av gentrifieringen och vilken roll bostadspolitiken har i det hela.
  • Ekologisk stadsdel Majorna 2.0

    Den årliga Megaloppisen är kanske det mest kända resultatet av treårs-projektet Ekologisk stadsdel Majorna som avslutades hösten 2011. Men majborna tog också initiativ till cykelverkstäder, bi-kooperativ och odlingskollektiv. Nu fortsätter de boende och lokala föreningar att engagera sig för att göra stadsdelen ännu mer hållbar i Ekologisk stadsdel Majorna 2.0.