Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

  • Norra Sorgenfri – strategier för en levande stadsdel

    Med sitt centrala läge och spännande kombination av industriellt arv och kreativa inslag har Sorgenfri i Malmö flera likheter med Ringön i Göteborg. Runt 40 olika aktörer och fastighetsägare är verksamma i området. Men det finns också stora obebyggda ytor. Här berättar Gunilla Kronvall, arkitekt i Malmö, om omvandlingsprocessen av Norra Sorgenfri som ska utvecklas till en stadsdel med 2500 nya bostäder och 1500 arbetsplatser.
  • Kreativiteten mitt i byn (Långgatorna)

    I diskussioner om hur ett fungerande och spännande stadsliv uppstår (eller upprätthålls) är gatuplanen mycket i fokus. I Långgatorna är det som händer i butiker och matställen också avgörande för områdets identitet, och detta är inte unikt för Långgatorna eller Göteborg. Men om man lyfter blicken en aning, hittas andra aspekter som ofta förekommer i den breda idéströmningen hållbar stadsutveckling: mötesplatser och kreativitet.
  • Fristaden Christiania – diversitet och nya ägandeformer

    Christiania har sedan området ockuperades 1971 fungerat som ett alternativt urbant rum för boende och rekreation. Ett laboratorium för urbana experiment, demokrati- och rättvisesträvanden. Fristaden har alltid varit en plats för personlig frihet, inkludering och gemensamt ansvar, och man har kämpat för att bevara den i ”allas och ingens ägo”. Men området har också haft problem och konflikter och har ständigt hotats av stängning.