Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

  • 3D-verktyget Min Stad visualiserar stadsutvecklingen

    Ett klotterplank för göteborgarna. Så beskriver Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret, webbaserade Min Stad där besökaren kan debattera förändringar i staden – och föreslå egna. Mobilappen Min Stad fungerar som ett komplement där det också går att dela med sig av berättelser från favoritplatser i Göteborg.