Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

  • Stadsbiblioteket – att äga rum

    ”A city cannot be a work of art”
    Detta slår Jane Jacobs, arkitektur- och planeringskritiker, fast i sin mest kända bok om städer där hon försöker beskriva vikten av ett rikt folkliv för en stads välmående. Ståendes framför Götaplatsen med sina monumentala byggnader och relativa människofattigdom blir det lätt att återkomma till henne.
  • Ground Zero – ett gapande hål i stadsbilden

    På Jagtvej 69 i stadsdelen Nørrebro i Köpenhamn finns ett gapande hål mitt i den övriga bebyggelsen. Där det tidigare stod ett anrikt kulturhus finns endast en grusplan med graffiti på husgavlarna bredvid. Ibland står det gamla möbler uppställda på platsen och då och då rester av eldstäder.