Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

  • Salviaterassen i Gårdsten

    Salviaterassen i Östra Gårdsten knyter an till de ursprungliga flerbostadshusen med en stor trappa i söderläge. Området, som byggdes 2005, ligger direkt integrerat i den gamla byggda strukturen, både när det gäller rörelsestruktur och formspråk hos husen. Dessutom ger det nya området en bostadstyp och upplåtelseform som kompletterar de äldre husen.