Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Visar alla artiklar kopplade till Närmiljö

 • På andra sidan gatan i Berlin

  På den här platsen sträckte sig muren mellan öst och väst. När Heikes granne tittar över gatan ser hon på en och samma gång ett grannkvarter, en tidigare period i sitt eget liv och ett politiskt system som inte längre finns.
 • Jämställdhetsintegrerad medborgardialog

  Mariaplan är en viktig plats för vardagslivet i Kungsladugård. 2015 byggdes platsen om för att skapa mer utrymme för vistelse och bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.
 • Trygga och otrygga platser kring Järntorget

  Järntorget kantas av en del andra mer eller mindre välplanerade platser och rum som bidrar till karaktären och tryggheten kring torget. Åt söder, öster och väster ansluter torget till Linnégatan, Långgatorna och Haga med sina många små verksamheter, öppna bottenplan och små kvarter.
 • Gatan är vår! (Långgatorna)

  När Jane Jacobs i början av 1960-talet reflekterade över skillnaderna mellan den framväxande funktionsseparerade staden och det stadsliv som pågick runt henne i hennes dåvarande hemstad New York, såg hon några saker som ofta refereras i diskussioner om städer och stadsliv. ”Gator i städer har fler syften än att bilar kör på dem och trottoarer – den gående delen av gatan – har fler syften än att hysa fotgängare”; istället handlar det om relationer som bygger stadsliv.
 • Vindskydd och rosenträdgård – sociala processer i Tynnered

  Diskussioner om en näridrottsplats vid Kastanjeallén i Tynnered resulterade i ett långt socialt processarbete där hela området rustades upp. En liknande process genomfördes i norra Tynnered. Förutom en ny mötesplats med vindskydd och rosenträdgård har den breda processen gett flera synergieffekter.
 • Stadsnära odling i Kungsladugård

  När en outnyttjad markbit mellan landshövdingehusen skulle rustas upp gick odlingsintresserade grannar ihop och bildade en odlarförening. Nu växer både närodlad mat och granngemenskap i Engelska parken vid korsningen Carnegiegatan/Svanebäcksgatan.
 • Chapmans torg – öppna dörrar skapar liv och rörelse

  Det skulle vara möjligt att cykla rakt in på biblioteket på Chapmans torg. Biblioteket, ett utav Göteborgs äldsta, finns här sedan 1962. Att dessa lokaler från början var tänkta att härbärgera en biograf märks på den breda och sluttande entrén.
 • Salviaterassen i Gårdsten

  Salviaterassen i Östra Gårdsten knyter an till de ursprungliga flerbostadshusen med en stor trappa i söderläge. Området, som byggdes 2005, ligger direkt integrerat i den gamla byggda strukturen, både när det gäller rörelsestruktur och formspråk hos husen. Dessutom ger det nya området en bostadstyp och upplåtelseform som kompletterar de äldre husen.