Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

  • Vända entréer i Gårdsten

    När Gårdsten planerades betraktades gården som entrémiljö. Men effekten blev att området upplevdes som avvisande av den som mötte det utifrån - så när Gårdsten byggdes om vändes entréerna utåt. Det skapar en direktkontakt med besökaren och signalerar att stadsdelen hänger ihop med andra områden.