Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

  • Axelhuset – ett vardagsrum mitt på torget

    Med hjälp av ett öppet och ickekommersiellt rum, några bord och stolar, mikrovågsugn och tillgång till toalett är Axelhuset på Axel Dahlströms torg en plats där människor kan snudda vid varandra i vardagen. Att utbyta en blick, prata lite och kanske hjälpa varandra. Eller som Marie-Louise Ek Lindell, barn och ungdomsbibliotekarie, säger:
    – Axelhuset, ja, vi vill ju vara en plats dit alla kan komma. Ja, som ett vardagsrum mitt på torget.