Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Visar alla artiklar kopplade till Bostad

  • Höjda hyror och gentrifiering i Berlin

    Under sommaren 2011 samlas människor till demonstrationer mot kraftigt ökade hyror i Berlin. Vanja Larberg funderar på om förändringarna är ett resultat av gentrifieringen och vilken roll bostadspolitiken har i det hela.
  • Gemensamt bostadsbyggande i Berlin

    Intresset för att bilda byggemenskaper – det vill säga att enskilda individer och familjer går samman för att planera, bygga och senare bo i ett flerbostadshus – ökar i Sverige. Den tyska motsvarigheten "baugruppe" är ett etablerat fenomen i Berlin. I texten jämför Vanja Larberg baugruppes i Berlin med tidigare kollektiva boendelösningar.