Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

 • Funktek – för att kultur är till för alla

  Idag är många museer svåra att besöka för den som har en funktionsvariation. Projektet Funktek har jobbat med utmaningen att göra Göteborgs Stadsmuseum tillgänglig för alla.
 • Göteborg landets första Age-friendly city

  Som första svenska stad har Göteborg gått med i internationella nätverket Age-friendly cities and communities. Åldersvänliga Göteborg arbetar tillsammans med äldre för att göra staden till en stad för alla åldrar – inklusive äldre.
 • 3D-verktyget Min Stad visualiserar stadsutvecklingen

  Ett klotterplank för göteborgarna. Så beskriver Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret, webbaserade Min Stad där besökaren kan debattera förändringar i staden – och föreslå egna. Mobilappen Min Stad fungerar som ett komplement där det också går att dela med sig av berättelser från favoritplatser i Göteborg.
 • Vems trygghet kring Järntorget?

  För att skapa trygghet måste man se platsen ur så många olika gruppers perspektiv som möjligt. Alla ska ha möjlighet att använda det offentliga rummet – och då går det inte att bortse från underprivilegierade grupper som ungdomar och socialt utsatta.
 • Valhallabadet – som ett par sköna och väl använda byxor

  En trogen gäst återkommer till en våg på Valhallabadet:
  ”På den här vågen har jag vägt allt från 30 kilo som barn till 79 kilo med min dotter i magen till dagens 58 kilo. Märkvärdigt va?”
 • På andra sidan gatan i Berlin

  På den här platsen sträckte sig muren mellan öst och väst. När Heikes granne tittar över gatan ser hon på en och samma gång ett grannkvarter, en tidigare period i sitt eget liv och ett politiskt system som inte längre finns.
 • Murens minnen i Berlin

  Det är länge sedan muren byggdes, också ganska länge sedan den föll. Men den uppdelning som muren markerade rent fysiskt i staden har lämnat rester. Vanja Larberg skriver om ”die mauer im kopf”, muren som fortsätter existera i huvudet på tidigare väst- och östberlinare.
 • Jämställdhetsintegrerad medborgardialog

  Mariaplan är en viktig plats för vardagslivet i Kungsladugård. 2015 byggdes platsen om för att skapa mer utrymme för vistelse och bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.
 • Olika världar möts på Järntorget

  Om du sätter dig på Järntorget, som jag gjorde, en solig dag i slutet av maj så kommer du se en mängd människor röra sig på och omkring torget. Det är inte bara människor som bor i närheten som söker sig hit – hit lockas människor från hela staden.
 • Trygga och otrygga platser kring Järntorget

  Järntorget kantas av en del andra mer eller mindre välplanerade platser och rum som bidrar till karaktären och tryggheten kring torget. Åt söder, öster och väster ansluter torget till Linnégatan, Långgatorna och Haga med sina många små verksamheter, öppna bottenplan och små kvarter.
 • Att hantera osäkerheten på Järntorget

  Vid Järntorget samsas gångtrafikanter och cyklister med både bilar, bussar och spårvagnar. Trafikbullret studsar mellan stenhusen och bänkarna saknar vindskydd. Ändå är Järntorget en av de mest populära mötesplatserna i staden och torget upplevs som tryggt av de allra flesta.
 • Höjda hyror och gentrifiering i Berlin

  Under sommaren 2011 samlas människor till demonstrationer mot kraftigt ökade hyror i Berlin. Vanja Larberg funderar på om förändringarna är ett resultat av gentrifieringen och vilken roll bostadspolitiken har i det hela.
 • Gemensamt bostadsbyggande i Berlin

  Intresset för att bilda byggemenskaper – det vill säga att enskilda individer och familjer går samman för att planera, bygga och senare bo i ett flerbostadshus – ökar i Sverige. Den tyska motsvarigheten "baugruppe" är ett etablerat fenomen i Berlin. I texten jämför Vanja Larberg baugruppes i Berlin med tidigare kollektiva boendelösningar.
 • ”Tänk själv, lyssna, samarbeta och ge aldrig upp”

  Sedan början av 1980-talet har landskapsarkitekten Eva Glader varit med om att skapa en lång rad mötesplatser runt om i staden. Vanja Larberg tog med henne till Bergsjön för att titta på några avtryck från 30 år av engagemang, kreativitet och samarbeten. Hon berättar om sitt arbete med att förstärka människors gångstigar, utforma stadens lekplatspolicy och ta fram principer för stadsnära odling.
 • Ekologisk stadsdel Majorna 2.0

  Den årliga Megaloppisen är kanske det mest kända resultatet av treårs-projektet Ekologisk stadsdel Majorna som avslutades hösten 2011. Men majborna tog också initiativ till cykelverkstäder, bi-kooperativ och odlingskollektiv. Nu fortsätter de boende och lokala föreningar att engagera sig för att göra stadsdelen ännu mer hållbar i Ekologisk stadsdel Majorna 2.0.
 • Norra Sorgenfri – strategier för en levande stadsdel

  Med sitt centrala läge och spännande kombination av industriellt arv och kreativa inslag har Sorgenfri i Malmö flera likheter med Ringön i Göteborg. Runt 40 olika aktörer och fastighetsägare är verksamma i området. Men det finns också stora obebyggda ytor. Här berättar Gunilla Kronvall, arkitekt i Malmö, om omvandlingsprocessen av Norra Sorgenfri som ska utvecklas till en stadsdel med 2500 nya bostäder och 1500 arbetsplatser.
 • Långgatorna: nya svar på gamla frågor

  Om man säger att det inte finns någon risk att Långgatorna gentrifieras, alltså ”socioekonomiskt uppgraderas” med resultatet att allt som är bra och intressant idag försvinner, blir man kallad naiv. Men om man istället för att utgå från abstraktioner – gentrifiering är inte en naturlig process utan ett analytiskt koncept, alltså en teori bland flera – studerar det lokalt specifika sammanhanget, vad får man då för svar?
 • Gatan är vår! (Långgatorna)

  När Jane Jacobs i början av 1960-talet reflekterade över skillnaderna mellan den framväxande funktionsseparerade staden och det stadsliv som pågick runt henne i hennes dåvarande hemstad New York, såg hon några saker som ofta refereras i diskussioner om städer och stadsliv. ”Gator i städer har fler syften än att bilar kör på dem och trottoarer – den gående delen av gatan – har fler syften än att hysa fotgängare”; istället handlar det om relationer som bygger stadsliv.
 • ”Jag ville ju ändra på allt egentligen”

  Skaparglädje är själva grundtanken bakom Lövkojan i Lövgärdet. Arkitekten Lena Jarlöv var med och förverkligade kolonistugeområdet i början av 1980-talet. För Vanja Larberg berättar hon om hur Lövkojan kom till – och om hennes starka förändringsvilja under ett halvt sekel.
 • Kreativiteten mitt i byn (Långgatorna)

  I diskussioner om hur ett fungerande och spännande stadsliv uppstår (eller upprätthålls) är gatuplanen mycket i fokus. I Långgatorna är det som händer i butiker och matställen också avgörande för områdets identitet, och detta är inte unikt för Långgatorna eller Göteborg. Men om man lyfter blicken en aning, hittas andra aspekter som ofta förekommer i den breda idéströmningen hållbar stadsutveckling: mötesplatser och kreativitet.
 • Ett annorlunda fastighetsägande på Långgatorna

  Titta på bilden. I hörnet Andra Långgatan/Nordhemsgatan i Göteborg hittar vi detta sekelskifteshus, på vilken någon målat i speglarna i den rusticerade bottenvåningen. En första tanke är säkert – det där kommer att tas bort under veckan, det där ”klottret”. Men här sitter målningen kvar, på ett vackert stenhus mitt i Göteborg.
 • Vindskydd och rosenträdgård – sociala processer i Tynnered

  Diskussioner om en näridrottsplats vid Kastanjeallén i Tynnered resulterade i ett långt socialt processarbete där hela området rustades upp. En liknande process genomfördes i norra Tynnered. Förutom en ny mötesplats med vindskydd och rosenträdgård har den breda processen gett flera synergieffekter.
 • Stadsnära odling i Kungsladugård

  När en outnyttjad markbit mellan landshövdingehusen skulle rustas upp gick odlingsintresserade grannar ihop och bildade en odlarförening. Nu växer både närodlad mat och granngemenskap i Engelska parken vid korsningen Carnegiegatan/Svanebäcksgatan.
 • Stadsodling i Malmö – stolta barn och rotade satellitmammor

  Projektet Odla i Stan, en spin-off till Barn i Stan, använder odling som metod för social hållbar utveckling. Stadsodlingarna har gjort succé med resultat som ökad delaktighet, mindre vandalism och större förankring i det svenska samhället.
 • Stadsbiblioteket – att äga rum

  ”A city cannot be a work of art”
  Detta slår Jane Jacobs, arkitektur- och planeringskritiker, fast i sin mest kända bok om städer där hon försöker beskriva vikten av ett rikt folkliv för en stads välmående. Ståendes framför Götaplatsen med sina monumentala byggnader och relativa människofattigdom blir det lätt att återkomma till henne.
 • Ground Zero – ett gapande hål i stadsbilden

  På Jagtvej 69 i stadsdelen Nørrebro i Köpenhamn finns ett gapande hål mitt i den övriga bebyggelsen. Där det tidigare stod ett anrikt kulturhus finns endast en grusplan med graffiti på husgavlarna bredvid. Ibland står det gamla möbler uppställda på platsen och då och då rester av eldstäder.
 • Chapmans torg – öppna dörrar skapar liv och rörelse

  Det skulle vara möjligt att cykla rakt in på biblioteket på Chapmans torg. Biblioteket, ett utav Göteborgs äldsta, finns här sedan 1962. Att dessa lokaler från början var tänkta att härbärgera en biograf märks på den breda och sluttande entrén.
 • Hammarkulleborna och biblioteket som fick vara kvar

  – Det hade gått!
  Kerstin Wennergren, chef för Folkets Hus i Hammarkullen, är säker. Med hjälp av stadsdelens lokala krafter skulle det gått att fortsätta driva biblioteket som var nedläggningshotat 2009. Biblioteket som, efter stora lokala protester, aldrig blev nedlagt är ett exempel på hur en stadsdel och dess invånare tillsammans skapar sitt samhälle.
 • Axelhuset – ett vardagsrum mitt på torget

  Med hjälp av ett öppet och ickekommersiellt rum, några bord och stolar, mikrovågsugn och tillgång till toalett är Axelhuset på Axel Dahlströms torg en plats där människor kan snudda vid varandra i vardagen. Att utbyta en blick, prata lite och kanske hjälpa varandra. Eller som Marie-Louise Ek Lindell, barn och ungdomsbibliotekarie, säger:
  – Axelhuset, ja, vi vill ju vara en plats dit alla kan komma. Ja, som ett vardagsrum mitt på torget.
 • 360 synvinklar i Hammarkullen

  Foajén på Folkets hus i Hammarkullen är full med folk när sex studenter anordnar heldagskonferensen 360 synvinklar den 12:e januari 2012. Tanken bakom dagen är att ungdomar från olika skolor i Göteborg ska möta samhällsaktörer av olika slag, för att få upp ögonen för vad de som medborgare kan göra i samhället för att påverka och förändra.