Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

  • Omgestaltning – förortens avgörande vägval

    Den variation och mångfald som präglar Hammarkullen – och som utifrån ofta framstår som problematisk och hotfull – är en kvalitet som bidrar till områdets förmåga att leva i samhällelig förändring. I texten beskriver Lasse Fryk hur omgestaltningsarbetet kan fungera som utgångspunkt för ett mer hållbart och värdegrundat samhällsbyggande.