Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

  • ”För att få till social hållbarhet måste vi gå ut”

    I takt med att fler yrken har kontoriserat har det skapats en distans till utemiljön hos många professioner. Vad får det för effekter? Och finns det sätt att komma tillbaka ut igen? 2013 anordnade S2020 ett seminarium om vikten av att röra sig i staden för att kunna utveckla den.
  • Så kan stadslivet i centrala Göteborg utvecklas

    Under ett års tid har Spacescape på uppdrag av projektet Centrala Älvstaden kartlagt flöden, vistelser och upplevelser av platser i centrala Göteborg. Det hela har resulterat i åtta rekommendationer för hur stadslivet kan utvecklas. Tanken är att analysen ska användas som underlag i allt från strategisk stadsplanering till mer detaljerade stadsmiljöprojekt.