Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

  • Riktlinjer för jämställda parker

    Park- och naturförvaltningen riktlinjer för jämställda parker och naturområden innehåller generella riktlinjer med fokus på bemötande och trygghet, men också principer för den konkreta utformningen av lekplatser och vid om- och nybyggnation. Dessutom finns exempelfrågor som gör det lättare att få in jämställdhetsperspektivet i arbetet med detaljplaner.