Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

  • Kan vi leva hållbart utan uppoffringar?

    Christer Sanne vill ha en ny modell som definierar förhållandet mellan ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. En modell där social hållbarhet är målet, ekonomisk hållbarhet medlet och ekologisk hållbarhet villkoren för en hållbar utveckling.