Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

  • Planerat, alltför planerat

    Dagens stadsplanerare betonar ofta det visuella och ordnade när de vill åstadkomma urbana miljöer. Men det resulterar inte alltid i ett levande stadsliv. I sin avhandling Planerat, alltför planerat utgår kulturgeografen Sara Westin från Hammarby Sjöstad när hon undersöker glappet mellan vision och verklighet.
  • Socialekologiskt grannskap – att utveckla området tillsammans

    För att skapa social hållbarhet behöver vi gå från stad till samhällsbygge – och platsen där människor bor är det primära i bygget.
    – Att bygga socialekologiska grannskap är att ta ett helhetsgrepp och engagera mänskliga resurser i området. Det blir större kraft när vi rör oss i en gemensam riktning, säger Katarina Ahlqvist, tidigare vd på Gårdstensbostäder och ledamot i Delegationen för hållbara städer under 2011-2012.