Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

  • Handen, hjärnan och arkitekturens liv

    – Enligt hjärnforskning är det händernas arbete som gjort att hjärnan utvecklats. Det misstänkte Kant redan på sin tid – han kallade handen den yttre hjärnan, säger Thomas Hellquist, arkitekt och professor vid Blekinge Tekniska Högskola.
    Han hävdar att en hjärna som formats av handen behöver öppna, väldefinierade stadsrum och uttrycksfull arkitektur.