Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Trygga och otrygga platser kring Järntorget

Närmiljö
Järntorget kantas av en del andra mer eller mindre välplanerade platser och rum som bidrar till karaktären och tryggheten kring torget. Åt söder, öster och väster ansluter torget till Linnégatan, Långgatorna och Haga med sina många små verksamheter, öppna bottenplan och små kvarter.

Men åt norr möts vi av en helt annan karaktär. Vid trafikomläggningen kring millennieskiftet delades torget upp så att en trekantig del löper mellan två spårvagnsspår och den platsen har betydligt mindre av uppskattad torgkaraktär än den centrala delen av Järntorget. Ytterligare norrut, på andra sidan Norra allégatan och Nya allén kantas torget av Olof Palmes plats, en ganska tråkig, stenlagd plan framför Folkets hus. Bredvid Folkets hus sträcker sig en parkeringsplats längs med Järntorgsgatan förbi ingången till biografen Draken och vidare mot Lagerhuset och Esperantoplatsen. Det är det här området som kan stå för de mindre trygga platserna kring torget. Relativt utsträckta hårdgjorda ytor utan mindre rumsbildningar och ofta med fokus på biltrafik snarare än gående och cyklister. Trots att det även kring dessa sträckor finns en del småverksamheter i bottenplan så saknas mycket av den småskaliga känslan på platsen och det är få saker som lockar mig att sitta ner eller stanna upp och studera mina omgivningar.

Filmfestival och installationer ger liv
Om Järntorget är porten in mot Haga och Linné så har stråket från Esperantoplatsen fram till Järntorget länge varit något av en icke-plats. De senaste åren har stråket dock kommit att genomgå en viss förändring. Avledandet av en del av biltrafiken genom Götatunneln har öppnat upp för ett mer gång- och cykelvänligt område och till viss del har nya verksamheter med något skiftande resultat prövat sina vingar i husens bottenplan.
En intressant observation är att detta stråk blomstrar av aktivitet och människor under en intensiv vecka i februari då filmfestivalen omvandlar området kring Draken, Lagerhuset och Pusterviksteatern till en levande mötesplats. Då trotsas det bistra vintervädret med hjälp av tält, installationer och tjocka jackor och platsen pulserar av liv och rörelse.
Det har även gjorts andra försök att förändra platsens karaktär och göra den mer levande genom tillfälliga installationer. Mest noterbar är den installation på Olof Palmes plats som iordningsställts av Park och Naturförvaltningen. Den har i mångt och mycket lyckats med att göra platsen mer levande genom att locka folk att stanna till, sätta sig på platån i grupper och prata eller sträcka ut sig med en bok när vädret tillåter. Kvällstid är Olof Palmes plats trots installationen en ganska obefolkad plats men dagtid har installationen gjort mycket för platsens liv och karaktär.

Text: Mia Andersson-Ek (första gången publicerad 2011)

                                                                              


Taggar kopplade till denna artikel:

Stadsliv
Järntorget