Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Stadsodling i Malmö – stolta barn och rotade satellitmammor

Stadsdel
Projektet Odla i Stan, en spin-off till Barn i Stan, använder odling som metod för social hållbar utveckling. Stadsodlingarna har gjort succé med resultat som ökad delaktighet, mindre vandalism och större förankring i det svenska samhället.

Odla i Stan är en ideell ekonomisk förening som bildades som en fortsättning på ett treårigt projekt, Barn i Stan, i det socialt belastade bostadsområdet Seved i Malmö. Det handlade om att skapa mötesplatser där odling var en av metoderna. Projektet drevs av den somaliska föreningen Hidde Iyo Dhaqan som syftade till att utveckla och använda nya modeller för möten, samverkan, dialog och gemenskap i socialt utsatta områden. Denna förening valde dock att arbeta vidare med andra metoder och därför uppstod Odla i Stan som en separat förening våren 2011.
I en intervju berättar initiativtagarna till Odla i Stan, Linnea Wettermark och Göran Larsson, att Seved är ett område med stora sociala problem. Trots att området inte är särskilt stort och endast består av några få kvarter bor där cirka 4000 invånare, vilket innebär att det är trångbott. Det finns även en hel del vandalisering, försäljning av narkotika och överfall i stadsdelen. Området har därför hög polisnärvaro.

Stadsodling ett bra redskap för integration

I första hand var ursprungsprojektet Barn i Stan tänkt som ett pedagogiskt projekt, och de var inte beredda på det genomslag det fick. Just odling visade sig vara ett bra integrationsredskap. ”Vi lät människor vara med och förändra och det var häftigt att se vad som hände. Framförallt såg vi en STOLTHET hos barnen. Det handlar om medbestämmande och det är viktigt att vara lyhörd”, berättar Linnea. Projektet blev en succé vad gäller att motverka fördomar, misstänksamhet och främlingsfientlighet. Därför ville de fortsätta med arbetsmodellen när Barn i Stan avvecklades.
Odla i Stan arbetar även en del med dem som de kallar ”satellitmammor”. Det är oftast kvinnor som har varit flyktingar. De sitter och följer krigen de har lämnat på TV, oroliga för sina nära och kära som är kvar. Genom odlingen har Linnea och Göran märkt att kvinnorna börjar känna sig mer rotade här och nu. Detta kan ge nya möjligheter, och det sker en början till förankring i det svenska samhället.
S
åledes har stadsodlingarna medverkat till en social hållbar utveckling. Men odlingen har också genererat vissa ekonomiska fördelar. Omflyttningen har minskat och det krävs mindre skötsel av allmänna ytor och åtgärder efter vandalisering. Människor vill bo kvar och värnar mer om platser där det är fint helt enkelt. Generellt ser kommunen och stadsdelen att odlingarna ger något bra till stadsdelen.

Odla i Stan skapar mötesplatser
Odla i Stan är också med i andra sammanhang, och samarbeten i andra områden såsom i Rosengård, Slottsträdgården och vid Malmö museer. I Slottsträdgården samarbetar de bland annat med Intro Rehab som jobbar med odling för människor med migrationsrelaterad stress och post-traumatiskt stressyndrom. De samarbetar också med John Taylor, som är trädgårdsmästare i Slottsträdgården och som sponsrar med fröer och plantor. De får även använda plats i Slottsträdgårdens växthus.
Ett annat exempel är samarbetet omkring ”Gröna skolgårdar”.  Detta är en satsning från Malmö stad sedan år 2010, som syftar till att skapa grönare och mer attraktiva skolgårdar i Malmö. År 2011 tog Odla i Stan över Barn i Stans roll i samarbetet med Serviceförvaltningen, Malmö Naturskola, Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) i skolgårdsprojektet.  De har kunnat se att skolprojektet generellt har lett till mindre vandalism.  En viktig del i processen har varit att skolorna själva skulle vara med. Framförallt var det viktigt att barnen var med. Därför har de koncentrerat sig på att sätta träd och plantera kryddor tillsammans med barnen, berättar Göran. Han tror att resultatet blir starkare om det kommer underifrån, när barnen själva är med i processen. Detta plus att det blir vackrare och finare har lett till den minskade vandalismen.
Barn i Stan resulterade även i Odlingsnätverket Seved där Odla i Stan nu ansvarar för koordinering och samverkan mellan boende och alla fastighetsägare i hela bostadsområdet.

Samarbete med hyresgästföreningar
Linnea och Göran menar att grunden till stadsodlingarnas succé har varit ett nära samarbete med de olika hyresgästföreningarna i områdena. ”Om man vill arbeta utifrån samma modell som oss ska man först hitta en aktiv hyresgästförening i området man vill odla i och samarbeta med dem”, säger Linnea. Det är också viktigt att ha en dialog med fastighetsbolagen där många kan vara skeptiska i starten.
Därefter är det bara att börja med barnen – och de ska vara med på sina villkor. Odla i Stan jobbar med frivillig delaktighet och en tro på att barn kan göra allt. Vill de gräva med en tung spade ska de få försöka i alla fall. Det har visat sig att barn speciellt gillar att vara med och vattna. Genom odlingen med barnen nås även deras mammor, men också syskon och pappor till de deltagande barnen. Barn är generellt intresserade och även om tonåringar inte är lika intresserade, låter de odlingarna vara i fred. Och vuxna sitter gärna och tittar på. Såvida de inte engagerar sig själva förstås.

Text: Lisa Rosengren (första gången publicerad 2012)
Foto: Lo Birgersson (personerna på bild har inget samband med texten)

Läs mer:
Odla i Stan
Odlingsnätverket Seved

 


Taggar kopplade till denna artikel:

Grönska
Mötesplatser