Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Salviaterassen i Gårdsten

Närmiljö
Salviaterassen i Östra Gårdsten knyter an till de ursprungliga flerbostadshusen med en stor trappa i söderläge. Området, som byggdes 2005, ligger direkt integrerat i den gamla byggda strukturen, både när det gäller rörelsestruktur och formspråk hos husen. Dessutom ger det nya området en bostadstyp och upplåtelseform som kompletterar de äldre husen.

Är området unikt i sitt slag? Hur många bostadsområden finns inte där flerbostadshusen ligger för sig, och småhusen för sig, helst med ett stort grönområde eller parkeringsanläggningar emellan. Här ligger områdena istället kloss an. Möjligtvis finns det trots den fysiska närheten en uppdelning mellan människor rent socialt i de olika hustyperna, men att vara så nära varandras områden kan ändå ge en insyn och en bild av andra sammanhang och andra möjligheter än de som finns i det egna området. Formmässigt är det också spännande att den modernistiska miljön utvecklas, varieras och berikas. Och trappan i sig skapar inte bara rörelse och binder samman, utan är även en skön hängplats i soligt söderläge.

Salviaterassen är ritad av QPG Arkitektur.

Text: Vanja Larberg