Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Olika världar möts på Järntorget

Stad
Om du sätter dig på Järntorget, som jag gjorde, en solig dag i slutet av maj så kommer du se en mängd människor röra sig på och omkring torget. Det är inte bara människor som bor i närheten som söker sig hit – hit lockas människor från hela staden.

Från min bänk på torget ser jag konstnären och Faktumförsäljaren som har sin permanenta försäljningsplats på torget. Ett gäng i 25-årsåldern stannar till och pratar med varandra. Åtskilliga människor i varierande åldrar sitter en och en eller två och två på sidan av fontänen eller på bänkarna omkring. Längs med kanten av torget umgås människor på uteserveringar eller sitter ensamma vid ett bord med sitt kaffe och en bok. Och mellan dessa grupper rör sig gående och cyklister i en ständig ström över torget.

Olika världar blandas
Men Järntorget är inte bara en trafikknutpunkt och mötesplats i sig, det är även ett centrum för de västra delarna av centrala Göteborg. Här möts stora stråk och här ligger skärningspunkten mellan restaurang- och promenadstråket Linnégatan, populära Haga, som lockar turister och göteborgare från hela staden, och det alternativa nöjeslivet på Andra Långgatan. Här är du en kort promenad ifrån de uppskattade gamla landshövdingehusen i Majorna och Masthugget, eller det mer kommersinriktade innerstadslivet på Kungsgatan och Vasastaden.
Man skulle kunna säga att Järntorget är brytningspunkten mellan det mer alternativt betonade nöjes- och konsumtionsutbudet i Majorna och Masthugget och det mer mainstreama utbudet på Kungsgatan och i Vasastaden. Kring Järntorget blandas dessa båda världar och platsen bidrar därmed till möten mellan en relativt bred blandning av människor. Denna blandning skapar trygghet och en möjlighet att känna sig välkommen för många olika människor, och hindrar att torget och dess omgivning blir en plats som bara inbjuder vissa grupper.

Lättöverskådlig struktur
Även den fysiska strukturen i området underlättar för möten och rörelse. Det område som öppnar upp sig åt syd, öst och väst från Järntorget är genomgående av gammal rutnätsstruktur med korta väldefinierade kvarter. Här och var finns små öppningar i strukturen med tongivande byggnader eller små parker. Byggnadsmässigt domineras området av gamla sten- eller landshövdingehus som längs de mer vältrafikerade stråken har en mängd småverksamheter i bottenplan. Rutnätstrukturen, de korta kvarteren och mängden småverksamheter skapar tillsammans med det centrala läget en stor genomströmning av människor under större delen av dygnet. Strukturen är lättöverskådlig och underlättar orienterbarheten även för förstagångsbesökare, vilket bidrar till känslan av trygghet och rörelsefrihet.

Alternativa kulturscener
Men det finns även annat som lockar göteborgare till Järntorget och dess omnejd. Om Götaplatsen är Göteborgs högkulturella centrum så är Järntorget att betrakta som Göteborgs alternativa kulturcentra och som sådant lockar det människor från hela staden. Under ett halvt sekel har Järntorget varit navet i arbetarrörelsens kulturscen med verksamheter som Folkets hus, Folkteatern, Hagabion/Folkets bio, Pustervik, ABF, Vågen och Draken. Här finns även en hel del vänsterpolitiska institutioner som Socialdemokraternas och Vänsterpartiets partilokaler, SAC och Röda stjärnans bokhandel. Även om stämpeln som arbetarklassens kulturscen delvis har försvunnit under de senaste årtiondena, så har Järntorget förblivit ett centrum för alternativ kultur i Göteborg med ett aktivt scen- och nöjesliv.

 

Text: Mia Andersson-Ek (första gången publicerad 2011)


Taggar kopplade till denna artikel:

Stadsliv
Mötesplatser
Järntorget