Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Långgatorna: nya svar på gamla frågor

Stad
Om man säger att det inte finns någon risk att Långgatorna gentrifieras, alltså ”socioekonomiskt uppgraderas” med resultatet att allt som är bra och intressant idag försvinner, blir man kallad naiv. Men om man istället för att utgå från abstraktioner – gentrifiering är inte en naturlig process utan ett analytiskt koncept, alltså en teori bland flera – studerar det lokalt specifika sammanhanget, vad får man då för svar?

Ett karaktäristiskt ord för området är nätverkande, inte (bara) i bemärkelsen att människor, företag, kulturutövare eller vad det kan vara träffas i olika sammanhang och utbyter kontakter och samarbetsmöjligheter. Sådant finns där också (house of Win-Win som nämns under stadsdelsnivån är ett exempel på där sådant händer) men vad som här menas är en anda som många handlar efter och som skapar handlingskraft, agens.

Långgateidentiteten som motor
För att ett nätverk skall bli starkt behövs som bekant att många kopplar sig till det. Om vi ser den där andan, ”Långgateidentiteten”, som ett nätverk, är det otroligt kraftfullt. Det är en motor för väldigt många aktörers agerande. Däremot är det ingen som kopplar sig mot nätverk som ”gentrifiering” eller ”socioekonomisk uppgradering”. Även ett sådant resonemang är ett sätt att analysera stad och stadsliv på, som skapar en annan förståelse, ett annat tankesätt.

Att läsa stadsutvecklingen på nya sätt
Vad får vi för stad om vi pratar med sådana teorier istället? Teorier som inte nöjer sig med förenklingar utan istället är där, på plats. Det är dags för nya läsningar av stadsutveckling; om de gamla idéerna inte tar oss dit vi vill, varför inte ha andra idéer som utgångspunkt för samtalet?

Text: Joakim Forsemalm (första gången publicerad 2011)

Lästips:                                                                                    
Joakim Forsemalm Långgatorna: förhindrad gentrifiering? I Göteborg utforskat (Glänta produktion, 2010).
Lina Olsson Den självorganiserade staden Lunds universitet, 2008.
Elisabeth Höhdahl Göra gata. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden. Gidlunds, 2003.


Taggar kopplade till denna artikel:

Långgatorna