Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Kreativiteten mitt i byn (Långgatorna)

Stadsdel
I diskussioner om hur ett fungerande och spännande stadsliv uppstår (eller upprätthålls) är gatuplanen mycket i fokus. I Långgatorna är det som händer i butiker och matställen också avgörande för områdets identitet, och detta är inte unikt för Långgatorna eller Göteborg. Men om man lyfter blicken en aning, hittas andra aspekter som ofta förekommer i den breda idéströmningen hållbar stadsutveckling: mötesplatser och kreativitet.

I House of Win-Win, beläget i korsningen Tredje Långgatan/Nordhemsgatan – en mötesplats för fåmansbolag i kultur/mediaproduktion- och näringslivsutvecklingsbranscher – finns inte bara ett särpräglat kontorshotell. I den gamla sömnadsfabriken är inställningen att möten ger mer, och alla vinner på det. Framförallt vinner stadsdelen Långgatorna på den inställningen, men också staden Göteborg.

Kreativa initiativ underifrån
Idag är kopplingarna ut från denna huskropp många – och långa. Nya idéer för en hållbar konsumtion, för ett socialt företagande och för internationella kulturutbyten – bara för att ta några få exempel – produceras här och skapar både nya arbeten och en livfull stad. En stad med ”kreativa kluster”, där initiativet kommer underifrån och utan stöttning, har städer som Sheffield och Toronto förstått värdet av. Där har man som stad säkerställt möjligheterna för groddverksamheter genom att skapa förutsättningar för en långsiktig förvaltning av de miljöer där det händer.

Text: Joakim Forsemalm (första gången publicerad 2011)

Exempel på kreativa kluster:
House of Win-win
401 Richmodn i Toronto

 


Taggar kopplade till denna artikel:

Stadsliv
Mötesplatser
Långgatorna