Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Jämställdhetsintegrerad medborgardialog

Närmiljö
Mariaplan är en viktig plats för vardagslivet i Kungsladugård. 2015 byggdes platsen om för att skapa mer utrymme för vistelse och bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

JiM, jämställdhetsintegrerad medborgardialog

Inför projektet genomförde trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné en medborgardialog där man använde sig av ett dialogstöd för jämställdhetsintegrerad medborgardialog, JiM.
JiM är framtaget av stadsdelarna Majorna-Linné, Västra Hisingen och Västra Göteborg som en del av Sveriges kommuner och landstings Program för Hållbar jämställdhet.

Läs mer:
Fler göteborgare kommer till tals med nya metoder för dialog
Program för hållbar jämställdhet, SKL