Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Höjda hyror och gentrifiering i Berlin

Stadsdel
Under sommaren 2011 samlas människor till demonstrationer mot kraftigt ökade hyror i Berlin. Vanja Larberg funderar på om förändringarna är ett resultat av gentrifieringen och vilken roll bostadspolitiken har i det hela.

En av demonstrationerna utgår ifrån Hermannplatz i stadsdelen Neukölln. På många skyltar kan man läsa budskapet ”wir bleiben alle”; vi blir kvar allihop. Neukölln är en stadsdel som nu är i första stadiet av gentrifiering, det vill säga grupper av arbetarklass byts ut mot medelklass. Som vår guide på en subversiv stadsvandring säger: när små butiker med ekologiskt odlade grönsaker börjar dyka upp är gentrifieringen i startgroparna. Konstgallerier och baugruppes som bygger hus som de äger gemensamt ses också som tecken på gentrifiering. Detta har lett till att det ibland uppstår konflikter mellan de som tidigare bott i kvarteren och de nyinflyttade. I Neukölln har det lett till att grupperingar som ”Die lunte” skapats, som mobiliserar mot studenter och konstnärer.

Från hyresrätter till eget ägande
Men även om nya konstgallerier säkert är ett tecken på gentrifiering och på sikt högre hyror, ska man snarare rikta blicken mot den politik som förs för att förstå förändringen. Att hyrorna nu rakar i höjden hänger ihop med att man sedan en tid tillbaka övergett ett tidigare system för att hålla hyrorna nere. Under en period gav Berlin nämligen direkta subventioner till privata värdar för att de skulle kunna hålla hyrorna på rimliga nivåer. När nu denna period är över har hyrorna i vissa stadsdelar ökat rejält på kort tid.
Man har också politiskt övergått från ett system där de allra flesta hyr (hittills runt 95 % hyresrätter i Berlin) till att premiera eget ägande. Idag ges skattelättnader till den som äger sin lägenhet – detta för att man tycker att det leder till social stabilitet och ger en säkerhet för människor när de går i pension. Eftersom de sociala systemen monteras ned ses istället bostaden som en garanti för de äldre.
Vissa stadsdelar är redan ”färdiggentrifierade”, till exempel har Prenzlauer berg efter murens fall bytt ut ca 80 % av sin befolkning. För att inte Neukölln ska gå samma väg krävs en medveten politik som gör att både nyinflyttade och äldre invånare har en plats i stadsdelen.

 

Text: Vanja Larberg (publicerad första gången 2011)

 


Taggar kopplade till denna artikel:

Bostad