Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Hammarkulleborna och biblioteket som fick vara kvar

Stadsdel
– Det hade gått!
Kerstin Wennergren, chef för Folkets Hus i Hammarkullen, är säker. Med hjälp av stadsdelens lokala krafter skulle det gått att fortsätta driva biblioteket som var nedläggningshotat 2009. Biblioteket som, efter stora lokala protester, aldrig blev nedlagt är ett exempel på hur en stadsdel och dess invånare tillsammans skapar sitt samhälle.

Biblioteket startade en gång som en ideell boksnurra i entrén till Folkets Hus. Med tiden kom det att växa sig in i egna lokaler med anställd personal. Sedan 1996 rymmer dessa lokaler också ett medborgarkontor.
Från utsidan gör det inte så mycket väsen av sig biblioteket. Ingen storslagen entré möter oss och det är kanske, till ytan, ett utav stans minsta. Men dörrarna är i princip aldrig stilla, människor kommer och går hela tiden, kopiatorn surrar, alla stolar och bord är upptagna. Vid medborgarkontorets disk hjälper personalen till med att fylla i blanketter, kopiera, ansöka till barnomsorgen och faktiskt, visar det sig, nästan allt möjligt. ”Ja, skrattar Sima Panjeh-Ali, vi hjälper allt till med det mesta, och jag skulle säga att 99,9 procent får hjälp. Och människor som kommer hit vet att det aldrig är något problem med språket heller, vi hittar alltid en väg”.

Det starka lokalsamhället
Husen i Hammarkullen byggdes under den tid som i svensk politik kallas ”Det starka samhället”. Folkhemmet och välfärdssamhället byggs med jämställdhet och trygghet som vision och bostadsbyggandet präglas av stark statlig styrning. I Göteborg planerade man under denna tid för en otrolig expansion av staden och Hammarkullen är den stadsdel där Bostadsbolaget vid byggstart 1968 för första gången använde prefabricerade element i stor skala.
”Det starka samhället” må vara ett passerat stadie i stadsutvecklingen men i dess ställe träder kanske det starka lokalsamhället. För om husen i Hammarkullen byggdes av Bostadsbolaget så var det medborgarna och de samhälleliga institutionerna som byggde, och fortfarande bygger, stadsdelen.

 

Text: Ellen Blåberg (första gången publicerad 2011)