Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Göteborg landets första Age-friendly city

Stad
Som första svenska stad har Göteborg gått med i internationella nätverket Age-friendly cities and communities. Åldersvänliga Göteborg arbetar tillsammans med äldre för att göra staden till en stad för alla åldrar – inklusive äldre.

Åldersvänliga Göteborg

Senior Göteborg har kommunstyrelsens uppdrag att ta fram Göteborgs handlingsplan med åtgärder för att göra Göteborg till en mer åldersvänlig stad. Förbättringsarbetet i planen berör bland annat utomhusmiljöer och byggnader, mobilitet, bostäder, service och social delaktighet.
I Sverige är snart en fjärdedel av befolkningen över 65 år. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är de fysiska och sociala miljöerna nyckeln till ett aktivt och självständigt liv. Att skapa åldersvänliga miljöer är en av de mest effektiva metoderna för att möta den demografiska utvecklingen.
WHO:s nätverk för Age-friendly cities and communities etablerades 2006. 380 städer i 37 länder deltar. I Sverige är Göteborg och Uppsala med i nätverket.

 

Foto: Peter Svenson (personerna på bild har inget samband med texten)