Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Funktek – för att kultur är till för alla

Byggnad & Plats
Idag är många museer svåra att besöka för den som har en funktionsvariation. Projektet Funktek har jobbat med utmaningen att göra Göteborgs Stadsmuseum tillgänglig för alla.

Funktek

Funktek – Mistra Urban Futures

Genom att bjuda in personer med olika funktionsvariationer till utställningar och stadsvandringar har man samlat kunskap och erfarenheter för att förbättra museet. Utgångspunkten är inte fler särlösningar utan att skapa lösningar för alla.
Funktek finansierades av Allmänna Arvsfonden och avslutades 2017 efter tre år. I projektet deltog Göteborgs Stadsmuseum, Utopia, Interactive Institute, Mistra Urban Futures, Changemaker och Riksutställningar.