Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Ett annorlunda fastighetsägande på Långgatorna

Byggnad & Plats
Titta på bilden. I hörnet Andra Långgatan/Nordhemsgatan i Göteborg hittar vi detta sekelskifteshus, på vilken någon målat i speglarna i den rusticerade bottenvåningen. En första tanke är säkert – det där kommer att tas bort under veckan, det där ”klottret”. Men här sitter målningen kvar, på ett vackert stenhus mitt i Göteborg.

På andra ställen i Långgatorna har samma konstnär klistrat affischer med olika stiliserade ansikten. De sitter också kvar, månad efter månad.

Är det ingen ordning på områdets fastighetsägare?
Det är precis det som det är. Genom en outtalad överenskommelse om vad som är Långgatorna, områdets identitet, tar många fastighetsägare sin utgångspunkt. Det kan handla om lite billigare hyror, att välja en hyresgäst i butikslokalerna mot gatan som säljer en tjänst eller varor som rimmar med det ”långgatska”, att hjälpa andra näringsidkare att hitta en lokal i området – eller att vilja smycka husen man äger. I det här området i Göteborg finns flera intressanta exempel på hur fastighetsägare också kan tänka, vid sidan av den ekonomiska aspekten. Och just fastighetsägandet är som bekant en nyckelaspekt avseende en hållbar utveckling, inte minst för de sociala delarna.

Text: Joakim Forsemalm (första gången publicerad 2011)


Taggar kopplade till denna artikel:

Långgatorna