Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Ekologisk stadsdel Majorna 2.0

Stadsdel
Den årliga Megaloppisen är kanske det mest kända resultatet av treårs-projektet Ekologisk stadsdel Majorna som avslutades hösten 2011. Men majborna tog också initiativ till cykelverkstäder, bi-kooperativ och odlingskollektiv. Nu fortsätter de boende och lokala föreningar att engagera sig för att göra stadsdelen ännu mer hållbar i Ekologisk stadsdel Majorna 2.0.

Det är Hyresgästföreningen, Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon som samarbetar kring omställning mot en mer hållbar ekologisk stadsdel. Inom Ekologisk stadsdel Majorna 2.0 finns möjlighet till erfarenhetsutbyte, information och diskussioner kring olika områden: Odling och natur, avfallshantering och konsumtion, trafikmiljö och ökad cykling. Det finns också tankar kring ökad lokal handel och fler mötesplatser i stadsdelen. Inflytande och delaktighet är nyckelord när majborna får möjlighet att forma stadsdelen till en inspirerande modell för en mer hållbar livsstil.

Ekologisk stadsdel Majorna 2.0 på Facebook

 

Foto: Anna Jolfors