Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Chapmans torg – öppna dörrar skapar liv och rörelse

Närmiljö
Det skulle vara möjligt att cykla rakt in på biblioteket på Chapmans torg. Biblioteket, ett utav Göteborgs äldsta, finns här sedan 1962. Att dessa lokaler från början var tänkta att härbärgera en biograf märks på den breda och sluttande entrén.

Kritikerna skulle kanske kunna hävda att biblioteket är undanskymt där det ligger i bottenplan i ett av de höga bostadshusen som är torgets sydöstra gräns. Vidare hade kritikerna kunnat påpeka att torget tillåter biltrafik. Men på något sätt verkar både bibliotekets ovanliga placering i bottenplan av ett bostadshus, och trafiksituationen framför dess port, vara en del av platsens tillgänglighet och vardaglighet. Många cyklister kör ända fram till entrén för ett snabbt besök och både bilister och fotgängare ingår i strömmen av besökare.

Mötesplats för alla som vill och har tid
När jag först kom hit till Sverige satt jag på biblioteket i fyra år, här var det alltid öppet för mig. Men nu ska jag bara sitta en kort stund – jag ska på datorkurs här bredvid strax. Det säger mannen som sitter på biblioteket och studerar. ”Här bredvid” visar sig vara frivilligcentralen Chapman som ligger vägg i vägg med biblioteket. Där står dörren öppen in till en mötesplats för ”alla som vill och har lite tid” som Sara Olström säger. Här pågår under veckorna allt ifrån Qi gong till barnvagnskafé och konversationsträning på engelska. Tanken är att verksamhet ska vara initierad av deltagarna och att människor är välkomna att delta på precis den nivå man vill. Och annars går det också alltid bra att bara komma in och ta en kopp kaffe och sitta ner en stund.

Rörelse är både fysisk och social
Att skapa rörelse på ett torg handlar inte bara om att möjliggöra för den rent fysiska rörelsen. Det är lika mycket en fråga om att skapa en social tillgänglighet där människor känner att platsen tillhör dem gemensamt. Att skapa en tillitsfull offentlighet där människor kan se och synas medan de tar del av staden utbud. Och även om det kanske är säkrast att lämna cykeln utanför så gör biblioteket och frivilligcentralen med sina öppna dörrar Chapmans torg till en plats av rörelse. Både fysisk och social.

 

Text: Ellen Blåberg (första gången publicerad 2011)


Taggar kopplade till denna artikel:

Mötesplatser