Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Axelhuset – ett vardagsrum mitt på torget

Byggnad & Plats
Med hjälp av ett öppet och ickekommersiellt rum, några bord och stolar, mikrovågsugn och tillgång till toalett är Axelhuset på Axel Dahlströms torg en plats där människor kan snudda vid varandra i vardagen. Att utbyta en blick, prata lite och kanske hjälpa varandra. Eller som Marie-Louise Ek Lindell, barn och ungdomsbibliotekarie, säger:
– Axelhuset, ja, vi vill ju vara en plats dit alla kan komma. Ja, som ett vardagsrum mitt på torget.

Axel Dahlströms torg, det tidiga 1950-talets dröm om grannskap och stadsbyar. Här skulle, i skuggan efter kriget, byggas ett fredligare samhälle med hjälp av gemenskap och god service. Det som kanske först fångar vår blick är det sexton våningar höga huset vid torgets infart. Det är torgets starkaste vertikala linje där människors hem gemensamt strävar mot himlen. Men om höghuset är den tydligaste vertikala rörelsen så finns där, längre in på torget, också en horisontell linje som fångar vårt öga. Det är Axelhuset, som bakom sin nästan helglasade fasad inrymmer bibliotek och samlingslokaler en våning upp från torget.
Väl där uppe och innanför dörrarna kan man välja att svänga vänster in på biblioteket. Annars tar man höger in i det långsmala rummet. Vid en första anblick är det en korridor med syfte att ge oss tillgång till samlingslokaler, kapprum, toaletter och kaffemaskin – men som efter en närmare granskning visar sig vara något betydligt större.


En plats för vardagsliv
Väggarna pryds av lokala konstnärers verk, för tillfället är det områdets förskolor som ställer ut. Från den stora samlingslokalen hörs schottistakter. Det är gammelldansarna som övar och skratt och stamp letar sig ut i korridoren. Vid den öppna dörren står ett barn och kikar nyfiket in, koncentrationen på det som sker därinne är total. Plötsligt klingar det till i micron längre bort i korridoren och förälderns rop om färdig mat väcker henne. Hon skyndar sig mot bordet och på vägen passerar hon en student vid sin bärbara dator. Under tiden som maten värmts har ett yngre syskon suttit i barnstol och väntat vid bordet, tålamodet tryter och snart försöker hon klättra ur stolen på eget bevåg. En kvinna från bordet bredvid, där konversationsträning på svenska pågår, är snabbt framme och räddar situationen. Barnet återinstalleras i stolen, nu betydligt nöjdare eftersom räddaren också bjudit på kaka, och föräldern uttrycker sin tacksamhet. Efter detta löper måltiden stilla tills storasyster är mätt och ger sig iväg in till biblioteket. En äldre man som läser tidningen tittar upp när hon rusar förbi.
Kvar står hennes röda gummistövla.


Text: Ellen Blåberg (första gången publicerad 2011)


Taggar kopplade till denna artikel:

Mötesplatser