Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Att hantera osäkerheten på Järntorget

Byggnad & Plats
Vid Järntorget samsas gångtrafikanter och cyklister med både bilar, bussar och spårvagnar. Trafikbullret studsar mellan stenhusen och bänkarna saknar vindskydd. Ändå är Järntorget en av de mest populära mötesplatserna i staden och torget upplevs som tryggt av de allra flesta.

Järntorget en sen eftermiddag i slutet av april. Bullret från bilar, bussar och spårvagnar blandas med kuttrandet från duvor och porlandet från fontänen. Ljuden blandas även med samtalen från alla människor – de sitter på bänkarna och på kanten av Järntorgsbrunnen, står i smågrupper eller går över torget på väg någon annanstans. Kvällssolen flödar, obehindrad av de låga husen på torgets västra sida, och de blommande körsbärsträden på samma sida skärmar delvis av torget från Linnégatans biltrafik.
Det är inte bara den vackra dagen som gör att torget är fullt med folk, även under den kalla delen av året är Järntorget sällan folktomt. Det är en självklar mötesplats, knutpunkt mellan olika välbesökta stråk och en stor kollektivtrafiknod. Järntorget är en levande plats.

Många ögon vänds mot torget
Om jag tittar mig omkring på torget så är det inte en plats som är välplanerad för möten. Trafikbullret sånär dränker samtalen och det saknas bänkar där man kan sitta vända emot varann. Det finns heller inga platser där en vägg i ryggen ger trygghet och vindskydd och de populära sittplatserna på kanten av fontänen är av kall, och inte sällan blöt, sten. Förutom körsbärsträden i ena änden saknar torget grönska och det finns därför inget som hindrar trafikbullret från att studsa mellan stenhusen.
Ändå är Järntorget en av de mest populära mötesplatserna i staden och lever i princip dygnet runt, året om. Och därmed är det också en plats som upplevs som väldigt trygg av de flesta trots att det faktiskt sker en del brott på och omkring torget. Hur kommer det sig?
Svaret kan nog ges på flera olika plan. Torget i sig kantas av en mängd verksamheter som lockar folk att vistas där. Inte mindre än åtta restauranger, gatukök och pubar kantar torget tillsammans med två servicebutiker. Restaurangerna och pubarna gör platsen levande även sena kvällar och nätter. Lägenheterna och kontoren på våningarna ovanför bidrar med osedda ögon mot platsen.

Osäkert men tryggt

Till detta kommer de många hållplatserna för kollektivtrafik som gör att en mängd personer passerar torget varje dag. Järntorget utmärks även av flera kulturscener i anslutning till torget, liksom funktionen som mötesplats för politiska manifestationer från etablerat och autonomt vänsterhåll. Idag finns piratpartiet representerat med en van med flaggor som står med öppna dörrar på torget, och på en annan sida står en ung kvinna och målar det sista på miljöpartiets lilla gröna stuga som har konstruerats på plats de senaste dagarna.
Järntorget har många trafikslag som samsas på samma plats och detta kan kännas otryggt. Samtidigt är hastigheten låg, i stora delar anpassad till gång- och cykeltrafik och eftersom det finns många olika trafikslag är alla uppmärksamma och anpassar sig. Planeringssättet kallas ”Trafikrum för alla” och utgår ifrån tanken att en viss grad av osäkerhet hos alla trafikanter gynnar säkerheten då alla blir mer uppmärksamma på den omgivande trafiksituationen. Det är en tanke som nog kan stämma på fler områden än trafiksäkerhet. Kanske handlar vårt behov av trygghet inte om avsaknaden av osäkerhet utan om möjligheten att förstå och hantera den osäkerhet som finns.

 

Text: Mia Andersson-Ek (första gången publicerad 2011)

 


Taggar kopplade till denna artikel:

Stadsliv
Mötesplatser
Järntorget