Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

3D-verktyget Min Stad visualiserar stadsutvecklingen

Stad
Ett klotterplank för göteborgarna. Så beskriver Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret, webbaserade Min Stad där besökaren kan debattera förändringar i staden – och föreslå egna. Mobilappen Min Stad fungerar som ett komplement där det också går att dela med sig av berättelser från favoritplatser i Göteborg.

Min stad

Påverka Göteborgs utveckling med nya appen Min stad
Tusen kreativa idéer till 3D-verktyget Min Stad


Det var 2011 som tanken föddes på en virtuell mötesplats om stadsplanering för invånarna i Göteborg. Eric Jeansson och hans kolleger arbetade därefter intensivt med frågan, och i slutet av maj 2012 lanserades Min stad. Reaktionerna var överlag mycket positiva, konstaterar han.
– Intresset var enormt när nyheten om verktyget presenterades i Göteborgs-Posten. Och i samband med lanseringen fick Min stad priset Excellence Award på Geospatial World Forum i Amsterdam.
Målen med Min stad är tre till antalet: att fungera som en mötesplats, att skapa möjligheter till debatt och att engagera göteborgarna i frågor om stadsutveckling.
– Om man vill kan man så att säga ”flyga” över staden och utforska hur den ser ut. Men det går också att föreslå och göra förändringar, att med klossar lägga till byggnader eller till och med ta bort befintlig bebyggelse och slå upp nya hus på samma ställe.

Koppling till Facebook
I menyn på sidan finns också kategorier – bo, jobba, cykla, mötas, uppleva kultur, bevara etc. – som kan knytas till de förslag som besökaren lämnar. Förslaget får en ikon som signalerar kategori och i samma meddelande finns det skriftliga inlägg som man har skrivit.
Liksom många andra Internet-baserade verktyg är Min stad kopplat till Facebook.
– Att koppla den sortens portaler till sociala medier kan alltid vara känsligt, så det var inget självklart beslut. Men vi kom ändå fram till att det var bäst ur en rad synvinklar, inte minst för att få en önskvärd spridningseffekt, säger Eric Jeansson.
Dessutom gör Facebook-kopplingen att finns det en identitet knuten till varje förslag eller debattinlägg. Däremot diarieförs inte förslagen.
– Och vi svarar inte heller på idéerna som presenteras. Men tack vare den sociala mediekopplingen så kommuniceras ju förslagen till andra medborgare som kan gilla eller ogilla det som framförs – därav termen klotterplank. Den funktionen gäller förstås också för politiker och tjänstemän som tar del av idéerna och förslagen.

Vill bredda målgruppen
Trots den höga besökssiffran – 14 000 i februari 2014 – så vill Min stad nå ut till ännu bredare grupper än vad som idag är fallet. Både ungdomar och kvinnor är för tillfället underrepresenterade.
– 75 procent av dem som är inne på Min stad är män och medelåldern är 35 år, säger Eric Jeansson.
Tankar finns om hur ungdomar och kvinnor ska lockas att ta steget in.
– En idé är att koppla digitala spel till verktyget, en annan att ta fram en app som man skulle kunna ladda ner och använda när man noterar något i staden som man vill gå in och förändra eller diskutera.
Han berättade också att elever på Schillerska redan har använt Min stad i undervisningen i samband med projektet ”Min plats i Göteborg”.
– Resultaten av de arbetena diskuterades och debatterades därefter i klasserna. Det blev mycket lyckat. Vi tar mer än gärna emot liknande idéer på hur vi på olika sätt kan nå både ungdomar och kvinnor med vårt budskap.
Förutom att vara en mötesplats där förändringar av staden kan föreslås så fungerar Min stad alltså också som en modell där göteborgarna kan informera sig virtuellt om hur deras stad ser ut. Det går också att få en bild av planer för framtiden och om möjliga befarade framtidsscenarion.
– Vi jobbar just nu med att fram en hydromodell som kommer att visa hur det kommer att se ut om vattenståndet ökar si eller så mycket, säger Eric Jeansson.

Bild ger bättre uppfattning
Att kunna visualisera den typen av kritiska situationer betyder mycket, enligt Eric Jeansson.
– En visualisering förmedlar en mycket tydligare bild av till exempel en översvämning än vad det gör när någon bara berättar om den.
På frågan om Min stad skulle kunna visualisera även sociala data, exempelvis löner, svarar Eric Jeansson:
– Absolut kan man tänka sig det. Då skulle man till exempel markera husen i en viss del av staden med en viss färg för att på det sättet markera genomsnittlig lön där.
En bild av hur centrala Göteborg kommer att te sig om ett antal år, när Västlänken och Centrala Älvstaden är utbyggt, kommer så småningom också att gå att få. En lika detaljerad bild av planeringen av mindre centrala områden som till exempel Frölunda Torg erbjuds inte automatiskt.
– Vi har valt att bara lägga in större projekt i Min stad. Däremot är det fullt möjligt att lägga in hur små projekt man vill. Idag använder vi dock verktyget City Planner för kommunikation av stadsbyggnadsprojekt i både stor och liten skala, sa Eric Jeansson.

 

Fakta/Min stad
Funktioner:
Ger virtuell modell av Göteborg. Besökaren kan också bygga egna förslag samt kommentera och lämna förslag och idéer i ett virtuellt klotterplank.
Min stad baseras på: Den globala molntjänsten City Planner, en så kallad webblösning från den svenska programvaruleverantören Agency 9.
Tekniken: Har utvecklats av Saab (endast den bakomliggande 3D-stadsmodellen).
Andra städer: Norrköping och Linköping använder tekniken på liknande sätt. Göteborg är dock ensamt om att – fullt ut – integrera sociala medier i verktyget.

 

Text: Johan Bergsten (publicerad första gången 2014)