Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

360 synvinklar i Hammarkullen

Stadsdel
Foajén på Folkets hus i Hammarkullen är full med folk när sex studenter anordnar heldagskonferensen 360 synvinklar den 12:e januari 2012. Tanken bakom dagen är att ungdomar från olika skolor i Göteborg ska möta samhällsaktörer av olika slag, för att få upp ögonen för vad de som medborgare kan göra i samhället för att påverka och förändra.

Konferensen är slutprojektet för studenterna som går tredje och sista terminen på utbildningen Samhällspedagogik. Utbildningen Samhällspedagogik har funnits i Hammarkullen sedan 2004, och Bosse Forsén och Lasse Fryk vid institutionen för socialt arbete på Göteborgs Universitet står bakom den. Tyvärr är 2012 års studenter den sista årskullen, då programmet kommer att läggas ned. Men fram tills nu har Samhällspedagogik varit en utbildning för lärarstudenter, baserad på fem grundpelare:
• Aktivt medborgarskapande
• Samhällsbyggande
• Kulturskapande
• Socialt och pedagogiskt entreprenörskapande
• Begreppsliggörande

Samhällspedagogik i praktiken
Vi som besöker konferensen får i praktiken en inblick i vad samhällspedagogik kan innebära. Dagen är upplagd på ett sinnrikt sätt som till en början visar sig i en färgad prick intill våra namn på namnskyltarna. Min är lila vilket gör att jag genom hela dagen ska gå runt till olika workshops tillsammans med andra som också har denna färg. Det gör att vi i slutet av dagen är en förvånansvärt samspelt grupp där samtalet flyter lätt, trots att ingen av oss har träffats tidigare.
De stationer som vi besöker har olika föreningar som värdar. Det är sju föreningar som deltar; Röda korsets ungdomsförbund, CISV, Individuell Människohjälp, Mentor Sverige, Ung och dum, Internationella Arbetslag och BRIS. Alla deltagare på konferensen har inte möjlighet att träffa alla föreningarna. Vår grupp får träffa Ung och dum, CISV och Mentor Sverige. Det innebär tre väldigt olika workshops.

Ung och Dum
Ung och Dum är en förening som jobbar för att förändra synen på unga. Deras workshop har ett tema kring våra fördomar mot unga respektive vuxna. Inledningen, när vi presenterar oss, är genial. Vi står i en ring och var och en ska kliva in i ringen och säga vårt namn och göra en gest som faller oss in. Sen ska alla de andra kliva fram och bekräfta detta genom att göra samma gest och återupprepa namnet. Vi får se gester som bugningar, kliande i skallen och kicksparkar. Det ger en direktkontakt i gruppen och en bra stämning.

CISV
Hos CISV, en internationell fredsfostrande förening, vill tre ungdomar få oss att på kort tid jobba oss fram till något som kan ändra världen. Vi sitter i grupper och jobbar med problemträd; stammen är problemet, i kronan skriver vi alla symptomen, och vid rötterna skriver vi problemets orsaker. I vår grupp enas vi om problemet Utnyttjande av maktposition och kommer sen på mängder av orsaker till detta. Vad vi kan göra just idag för att agera för att ändra det är den sista fråga vi får med oss från CISV.

Mentor Sverige
Vår sista workshop gör vi hos Mentor Sverige. Föreningen jobbar med att föra samman ungdomar med vettiga vuxna som vill vara mentorer. Mötet är intensivt och vi rör oss genom vår sittande cirkel i snabba samtal två och två kring vad vi skulle förändra i samhället om vi hade alla möjliga resurser.
Vi gör också en övning där vi går runt och presenterar oss, och när den andre presenterar sig tar vi över hans eller hennes namn. Så det är den andres namn jag säger nästa gång jag skakar hand med någon. Det gäller att försöka få tillbaka sitt eget namn bland alla handskakningar, men ganska få av oss lyckas. Så kan det också vara efter en intensiv heldag i samspel med andra människor.

Text: Vanja Larberg (första gången publicerad 2012)