Kunskapsmatrisen

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

I matrisens vänsterspalt finns fyra teman som är viktiga för att skapa en socialt hållbar stad: Sammanhållen stad, Samspel, Vardagsliv och Identitet.

I den horisontella riktningen hittar du olika skalnivåer av byggd miljö: Byggnad & plats, Närmiljö, Stadsdel, Stad och Region.

Längst ner finns fyra olika perspektiv: Äldre, Barn, Genus och Funktionsvariation.

Med hjälp av flikarna längts upp kan du växla mellan två lägen: På plats – erfarenheter och goda exempel och Forskning – teori och beprövad kunskap.

Om du till exempel vill läsa om samspel i närmiljön klickar du i den aktuella rutan. Då hamnar du i utforskarvyn med texter som berör samspel i närmiljön. I utforskarvyn kan du också röra dig mellan olika skalnivåer. Vill du byta social aspekt – klicka på rubriken Kunskapsmatrisen så kommer du tillbaka till matrisvyn. Där kan du också växla mellan På plats och Forskning.

För att hitta det perspektiv du är intresserad av: Gå tillbaka till matrisvyn, välj På plats eller Forskning, och klicka i rutan för önskat perspektiv. Om du valt Barn markeras de rutor där det finns texter som tar upp barnperspektivet.

Perspektiv: